@article{Kula:2004,
  author  = "K. Kula",
  title   = "Analiza płyt warstwowych z zastosowaniem MES",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki ¦l±skiej : Budownictwo",
  volume  = "z. 1644",
  number  = "102",
  pages   = "241--248",
  year    = "2004",
  note    = "Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, Gliwice",
}