@article{Asani:2004,
  author  = "A. Bobowska",
  title   = "Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego - krótka charakterystyka w kontekście możliwości pozyskiwania funduszy unijnych na inwestycje związane z ochroną środowiska",
  journal = "Natura",
  volume  = "z. 10",
  pages   = "9--14",
  year    = "2004",
  note    = "Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddział Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra",
}