@article{Świderska-Włodarczyk:2004,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title   = "Czas i jego wartoścć w świadomości szlachty polskiej na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych",
  journal = "Studia Zachodnie",
  volume  = "T. 7",
  pages   = "61--74",
  year    = "2004",
  note = "",
}