@article{Romankiewicz:1990,
  author  = "F. Romankiewicz and I. Głazowska",
  title   = "Modyfikacja brązu cynowo-cynkowo-ołowiowego CuSn4Zn7Pb6 metalami ziem rzadkich",
  journal = "Archiwum Technologii Budowy Maszyn",
  volume  = "z. 8",
  pages   = "93--98",
  year    = "1990",
  note    = "Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań",
}