@article{Borowiecki:1977,
  author  = "M. Borowiecki and W. Papiór",
  title   = "Connectedness of disjunction of two directed graphs",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Matematyka - Fizyka",
  volume  = "nr 45",
  number  = "5",
  pages   = "11--15",
  year    = "1977",
  note    = "Wydaw. Uczelniane WSI, Zielona Góra",
}