@article{Tichoniuk:2004,
  author  = "B. Tichoniuk",
  title   = "Transformacja sufiksów w nazwiskach rejestrowanych współcześnie w Polsce na przykłądzie formatu -uk/-czuk",
  journal = "Acta Polono-Ruthenica",
  volume  = "T. 9",
  pages   = "393--400",
  year    = "2004",
  note = "",
}