@article{Ruszczyńska:2005,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title   = "Rinaldo Rinaldini w twórczości ziewończyków",
  journal = "Filologia Polska / Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "Z. 2",
  pages   = "45--52",
  year    = "2005",
  note = "",
}