@article{Mikołajczak:2005,
  author  = "M. Mikołajczak",
  title   = "Zbigniewa Herberta "Odpadki poematu" . (Interpretacja wiersza "Fragment")",
  journal = "Filologia Polska / Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "Z. 2",
  pages   = "257--270",
  year    = "2005",
  note = "",
}