@article{Zawodniak:2004,
  author  = "J. Zawodniak",
  title   = "Integracja percepcyjno-motoryczna w procesie glottodydaktycznym",
  journal = "Neofilolog",
  volume  = "Nr 24",
  pages   = "24--32",
  year    = "2004",
  note = "",
}