@article{Laskowski:2005,
  author  = "M. Laskowski",
  title   = "Założenia integracyjne językoznawstwa kognitywnego - implikacje glottodydaktyczne",
  journal = "Neofilolog",
  volume  = "Nr 27",
  pages   = "89--96",
  year    = "2005",
  note = "",
}