@article{Iwan:1986,
  author  = "S. Iwan and A. Kempski",
  title   = "Jednoczesny, bezkontaktowy pomiar gęstości powierzchniowych ładunku",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Elektrotechnika",
  volume  = "nr 78",
  number  = "12",
  pages   = "23--27",
  year    = "1986",
  note    = "Wydaw. Uczelniane WSI, Zielona Góra",
}