@article{Belica:2005,
  author  = "T. Belica and D. Dębowski",
  title   = "Naprężenia wstępne w śrubach połączenia kołnierzowego z pierścieniem uszczelniającym o trapezowym przekroju poprzecznym",
  journal = "Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej : XLIV Sympozjon PTMTS : modelowanie w mechanice",
  volume  = "nr 29",
  pages   = "9--14",
  year    = "2005",
  note    = "Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, Gliwice",
}