@article{Branicki:1991,
  author  = "R. Branicki and G. Kobyłecki",
  title   = "The temperature regulator realized on the basic of a single-chip microcomputer of the intel MCS-48 family",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Elektryka",
  volume  = "nr 95",
  number  = "15",
  pages   = "159--165",
  year    = "1991",
  note    = "Wydaw. WSI, Zielona Góra",
}