@article{Lewowicki:1981,
  author  = "S. Lewowicki and G. Bryś and J. Sękowski",
  title   = "Możliwości utylizacji odpadów przemysłu miedziowego",
  journal = "Prace Badawcze Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddziału Ziemi Lubuskiej w latach 1975-1980 : VII walny zjazd delegatów w Zielonej Górze 1981",
  pages   = "175--184",
  year    = "1981",
  note    = "Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi - Oddział Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra",
}