@article{Korbicz:1978,
  author  = "J. Korbicz",
  title   = "Zastosowanie ułamków łańcuchowych do upraszczania transmitancji układów dyskretnych",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Elektryka",
  volume  = "nr 49",
  number  = "7",
  pages   = "67--69",
  year    = "1978",
  note    = "Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Zielona Góra",
}