@article{Ruszczyńska:1988,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title   = "Wokół niektórych motywów prozy poetyckiej Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej",
  journal = "Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska : Z. 5",
  pages   = "59--77",
  year    = "1988",
  note = "",
}