@article{Ruszczyńska:1990,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title   = ""Pod znakiem powstańczej pieśni" Dominika Magnuszewskiego",
  journal = "Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska",
  number  = "Z. 6",
  pages   = "49--68",
  year    = "1990",
  note = "",
}