@article{Witczak:2006,
  author  = "M. Witczak and J. Korbicz",
  title   = "Fault diagnosis of dynamical systems using evolutionary algorithms",
  journal = "Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika : Evolutionary computation and global optimization 2006",
  volume  = "nr 156",
  pages   = "413--420",
  year    = "2006",
  note    = "Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, Warszawa",
}