@article{Eckert:2006,
  author  = "W. Eckert and K. Słowiński",
  title   = "Twierdza Drezdenko - fortyfikacje do wykorzystania",
  journal = "Lubuskie Materiały Konserwatorskie",
  volume  = "T. 3, 2005-2006",
  pages   = "157--163",
  year    = "2006",
  note    = "Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Zielona Góra",
}