@article{Bydałek:1974,
  author  = "A. Bydałek and F. Romankiewicz",
  title   = "Badania modelowe procesu filtrowania",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Mechanika",
  volume  = "nr 24",
  number  = "4",
  pages   = "183--199",
  year    = "1974",
  note    = "Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jurija Gagarina, Zielona Góra",
}