@article{Romankiewicz:1976,
  author  = "F. Romankiewicz",
  title   = "Rafinowanie wtórnego stopu cynowo-ołowiowego przez filtrowanie",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Techniki Wytwarzania",
  volume  = "nr 34",
  number  = "1",
  pages   = "15--26",
  year    = "1976",
  note    = "Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jurija Gagarina, Zielona Góra",
}