@article{Romankiewicz:1981,
  author  = "F. Romankiewicz and J. Wasielewski",
  title   = "Wpływ niektórych czynników lutowania na jakość koronek wiertniczych",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Mechanika",
  volume  = "nr 58",
  number  = "13",
  pages   = "65--77",
  year    = "1981",
  note    = "Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jurija Gagarina, Zielona Góra",
}