@article{Romankiewicz:1982,
  author  = "F. Romankiewicz and J. Cydzik",
  title   = "Wpływ wybranych modyfikatorów na temperaturę rekrystalizacji miedzi",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze : Mechanika",
  volume  = "nr 68",
  number  = "14",
  pages   = "81--92",
  year    = "1982",
  note    = "Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jurija Gagarina, Zielona Góra",
}