@article{Romankiewicz:1982,
  author  = "F. Romankiewicz and A. Bydałek and S. Zochniak",
  title   = "Badania nad filtrowaniem spoiwa lutowniczego w urządzeniu do automatycznego lutowania",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze : Mechanika",
  volume  = "nr 68",
  number  = "14",
  pages   = "93--104",
  year    = "1982",
  note    = "Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jurija Gagarina, Zielona Góra",
}