@article{Romankiewicz:1987,
  author  = "F. Romankiewicz",
  title   = "Wytrącenia niemetaliczne w stopach miedzi",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Mechanika",
  volume  = "nr 80",
  number  = "16",
  pages   = "63--70",
  year    = "1987",
  note    = "Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jurija Gagarina, Zielona Góra",
}