@article{Sapeńko:1986,
  author  = "R. Sapeńko and Z. Szymaniak",
  title   = "Estetyczność produktu utylitarnego",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Nauki Społeczne i Ekonomiczne",
  volume  = "Vol. 76",
  number  = "nr 12",
  pages   = "55--64",
  year    = "1986",
  note    = "Wydaw. Uczelniane WSI, Zielona Góra",
}