@article{D±browska-Burkhardt:1997,
  author  = "J. D±browska-Burkhardt",
  title   = "Sprache der Wende in Deutschland 1989",
  journal = "Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka",
  number  = "nr 10",
  pages   = "113--135",
  year    = "1997",
  note = "",
}