@article{Biliński:2006,
  author  = "T. Biliński",
  title   = "Stan i perspektywy racjonalizacji użytkowania energii",
  journal = "Natura : Monografie : Odnawialne źródła energii",
  volume  = "z. 13",
  pages   = "23--29",
  year    = "2006",
  note    = "Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi - Oddział Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra",
}