@article{Myszograj:2006,
  author  = "S. Myszograj and J. Kostecki",
  title   = "Wyniki monitoringu plantacji wierzby energetycznej nawożonej osadami ¶ciekowymi z sulechowskiej oczyszczalni ¶cieków",
  journal = "Natura : Monografie : Odnawialne Ľródła energii",
  volume  = "z. 13",
  pages   = "43--50",
  year    = "2006",
  note    = "Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi - Oddział Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra",
}