@article{Wysokowski:1995,
  author  = "A. Wysokowski and R. Wodyński",
  title   = "Działalność Ośrodka Badań Mostów, Betonów i Kruszyw w Żmigrodzie, Wrocławskiej Filii IBDiM",
  journal = "Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów",
  volume  = "nr 2-3",
  pages   = "211--220",
  year    = "1995",
  note    = "Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa",
}