@article{Kłapoć:1994,
  author  = "M. Kłapoć and G. Bryś and W. Dyszak",
  title   = "Temperatura przyczyną awarii stalowej belki podsuwnicowej",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Budownictwo",
  volume  = "nr 107",
  number  = "26",
  pages   = "13--18",
  year    = "1994",
  note    = "Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Zielona Góra",
}