@article{Bark:1994,
  author  = "H. Bark and A. Matysiak and G. Bryś",
  title   = "Zastosowanie blach fałdowych w budownictwie RFN",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Budownictwo",
  volume  = "nr 107",
  number  = "26",
  pages   = "41--46",
  year    = "1994",
  note    = "Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Zielona Góra",
}