@article{Bryś:1990,
  author  = "G. Bryś",
  title   = "Szacowanie rozkładu losowej nośności stalowych słupów wstępnie sprężonych za pomocą symulacji numerycznej",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Budownictwo",
  volume  = "nr 91",
  number  = "22",
  pages   = "13--18",
  year    = "1990",
  note    = "Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jurija Gagarina, Zielona Góra",
}