@article{Bryś:1987,
  author  = "G. Bryś",
  title   = "Nośność metalowych słupów mimośrodowo ściskanych wstępnie sprężonych cięgnem",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Budownictwo",
  volume  = "nr 79",
  number  = "17",
  pages   = "45--50",
  year    = "1987",
  note    = "Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jurija Gagarina, Zielona Góra",
}