@article{Eckert:1986,
  author  = "W. Eckert and J. Kasiński and J. Stawiarski",
  title   = "Rekonstrukcja XIII-wiecznego zamku na wodzie w Żarach (hipoteza radiestezyjna)",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Budownictwo",
  volume  = "nr 77",
  number  = "16",
  pages   = "187--199",
  year    = "1986",
  note    = "Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Zielona Góra",
}