@article{Olencki:1987,
  author  = "A. Olencki",
  title   = "Próba kontroli poprawności pracy kalibratora na przykładzie SQ10",
  journal = "Prace Naukowe Instytutu Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej : Konferencje : Wzorce i metody wzorcowania wielkości elektrycznych",
  volume  = "nr 29",
  number  = "13",
  pages   = "95--98",
  year    = "1987",
  note    = "Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław",
}