@article{Piontek:2007,
  author  = "M. Piontek and K. Bednar",
  title   = "Grzyby pleśniowe w obiektach budowlanych po powodziach",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska : 4. Międzynarodowa Konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych"",
  volume  = "nr 133 (13)",
  pages   = "372--381",
  year    = "2007",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}