@article{Gontaszewska-Piekarz:2006,
  author  = "A. Gontaszewska-Piekarz",
  title   = "Przewodnictwo cieplne gruntów niespoistych różnych typów genetycznych",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo",
  volume  = "Z. 29",
  pages   = "59--67",
  year    = "2006",
  note    = "Wydaw. Politechniki Białostockiej, Białystok",
}