@article{Drzewiński:2005,
  author  = "A. Drzewiński and K. Szota",
  title   = "Power laws in finite ising systems",
  journal = "Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science",
  volume  = "nr 1(4)",
  pages   = "45--49",
  year    = "2005",
  note    = "Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa",
}