@article{Piontek:2007,
  author  = "M. Piontek and K. Bednar",
  title   = "Aspergillus niger van Tieghem as toxic and allergenic mould in dwelling buildings after floods",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska : 4. międzynarodowa konferencja : ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych",
  volume  = "nr 135 (15)",
  pages   = "156--165",
  year    = "2007",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}