@article{Gontaszewska-Piekarz:2007,
  author  = "A. Gontaszewska-Piekarz and A. Kraiński",
  title   = "Szkody spowodowane podziemnym górnictwem węgla brunatnego w okolicy Zielonej Góry - informacje wstępne",
  journal = "Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko : Geologia i geofizyka w rozwiązywaniu problemów współczesnego górnictwa i terenów pogórniczych : I konferencja naukowo-techniczna",
  volume  = "nr 3, wyd. spec.",
  pages   = "221--234",
  year    = "2007",
  note    = "Główny Instytut Górnictwa, Katowice",
}