@article{Danowska:2007,
  author  = "M. Danowska and W. Eckert",
  title   = "Dawna wytwórnia winiaków Heinricha Raetscha w Zielonej Górze - zabytki architektury i techniki. Poszanowanie dziedzictwa, kontynuacja tradycji",
  journal = "Lubuskie Materiały Konserwatorskie",
  volume  = "T. 4, 2006-2007",
  pages   = "132--141",
  year    = "2007",
  note    = "Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Zielona Góra",
}