@article{Garcarz:2006,
  author  = "M. Garcarz",
  title   = "Wulgaryzmy a przekład, czyli życie wulgaryzmów od oryginału do przekładu",
  journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica",
  volume  = "2",
  pages   = "159--173",
  year    = "2006",
  note = "",
}