@article{Borowiecki:1981,
  author  = "M. Borowiecki and W. Papiór",
  title   = "Connectedness of composition of two directed graphs",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Matematyka - Fizyka",
  volume  = "nr 55",
  number  = "6",
  pages   = "9--13",
  year    = "1981",
  note    = "Wydaw. Uczelniane WSI, Zielona Góra",
}