@article{Kisielewicz:1981,
  author  = "M. Kisielewicz and J. Straburzyński",
  title   = "The Kneser's type theorem for functional-differential equations of hyperbolic type",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Matematyka - Fizyka",
  volume  = "nr 55",
  number  = "6",
  pages   = "23--28",
  year    = "1981",
  note    = "Wydaw. Uczelniane WSI, Zielona Góra",
}