@article{Dziadosz:1976,
  author  = "F. Dziadosz and T. Jóźwiak and M. Kisielewicz and R. Lipiec and S. Mazur",
  title   = "Określenie deformacji płaszcza bębna zgrzeblarki w oparciu o nierówność Gronwalla",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Techniki Wytwarzania",
  volume  = "nr 34",
  number  = "1",
  pages   = "115--121",
  year    = "1976",
  note    = "Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jurija Gagarina, Zielona Góra",
}