@article{Kisielewicz:1969,
  author  = "M. Kisielewicz",
  title   = "Uwaga o istnieniu rozwiązania równania różniczkowego z opóźnionym argumentem",
  journal = "Biuletyn Wyższej Szkoły Inżynierskiej",
  volume  = "nr 1",
  pages   = "53--56",
  year    = "1969",
  note    = "Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Zielona Góra",
}