@article{Borowiecki:1975,
  author  = "M. Borowiecki",
  title   = "On a problem concerning hamiltonian graphs",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Matematyka - Fizyka - Chemia",
  volume  = "nr 31",
  number  = "4",
  pages   = "3--4",
  year    = "1975",
  note    = "Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Zielona Góra",
}