@article{Borowiecki:1974,
  author  = "M. Borowiecki",
  title   = "On the genus of the permutation graphs",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Matematyka - Fizyka - Chemia",
  volume  = "nr 22",
  number  = "3",
  pages   = "7--10",
  year    = "1974",
  note    = "Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jurija Gagarina, Zielona Góra",
}