@article{Kisielewicz:1974,
  author  = "M. Kisielewicz",
  title   = "Teorema Knezera dlâ nekotorogo funkcional'no-differencial'nogo uravneniâ s častnymi proizvednymi giperboličeskogo tipa",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Matematyka - Fizyka - Chemia",
  volume  = "nr 22",
  number  = "3",
  pages   = "11--20",
  year    = "1974",
  note    = "Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jurija Gagarina, Zielona Góra",
}